SALMA

ITEM NO CAPACITY PCS/CTN CBM
7237/SG/30 3000 ml 8 0.135
7237/SG/50 5000 ml 6 0.145
7237/SG/70 7000 ml 4 0.130
7237/SG/100 10000 ml 4 0.161