SAMIRAH PLAIN

ITEM NOCAPACIT(Ltr)PCS/CTNCBM
7231/202000 ml80.062
7231/252500 ml80.081
7231/353500 ml60.078
7231/505000 ml60.101
7231/757500 ml40.090
7231/10010000 ml40.125